Varning för Network Hosting Europe AB faktura bluff – Vilseledande Erbjudanden

7 nov, 2023 | Viktig information

Det har kommit till vår kännedom att företaget Network Hosting Europe AB, med organisationsnummer 559318-7627, har blivit uppmärksammat för att skicka ut vilseledande erbjudanden förklädda till fakturor. Enligt de informationer vi fått, uppmanas mottagaren att betala en summa av 5100 kronor för en webhostingtjänst. Det bör noteras att detta “erbjudande” är missvisande eftersom det vid en första anblick kan misstolkas som en faktura för tjänster som inte har beställts eller använts.

Det är av yttersta vikt för oss att poängtera att inga av våra kunder har några avtal eller tjänster kopplade till Network Hosting Europe AB. I det finstilta texten på dessa erbjudanden framgår det att det rör sig just om ett erbjudande, och inte en faktura för befintliga tjänster.

Denna praxis är inte ny; samma aktörer har tidigare varit involverade i liknande handlingar under namnet Webhosting Solutions 24, vilket vi har rapporterat om i det förflutna. För mer information om detta, vänligen se vårt tidigare inlägg: Bluffaktura från Web Hosting Solutions 24.

Svensk Handel har också tagit upp Network Hosting Europe AB på sin varningslista.

vilket ytterligare belyser vikten av vaksamhet mot sådana bedrägliga taktiker. För att se varningslistan, följ denna länk: Svensk Handels Varningslista.

Dessa incidenter påminner oss om vikten av att noggrant granska alla fakturor och betalningskrav, speciellt de som kommer oväntat eller från okända källor. Vi uppmanar alla att vara vaksamma och rapportera alla misstänkta aktiviteter till relevanta myndigheter.

Som en pålitlig informationskälla strävar vi efter att hålla våra kunder och partners informerade om potentiella hot och osäkra affärspraktiker. Denna information är avsedd att hjälpa till att skydda vårt näringsliv från de skador som bedrägerier och vilseledande erbjudanden kan orsaka.

Om ni någonsin mottar sådana erbjudanden eller fakturor, ber vi er vänligen att inte utföra någon betalning och omedelbart kontakta berörd myndighet för vidare åtgärder. Tillsammans kan vi arbeta för att skapa en säkrare och mer transparent affärsmiljö. Självklart kan ni alltid bolla sådant här med oss om ni är osäkra.