Hemsida till Anna Ahrenbergs fond

Kort om hemsidan:

Hemsidan är byggd i WordPress, sajten har en responsiv design, dvs. den anpassar sig efter olika skärmstorlekar och fungerar därför utmärkt i mobiltelefoner och läsplattor. 

Om Anna Ahrenbergs fond:

Stiftelse för vetenskapliga m.fl. ändamål.
Stiftelsen bildades år 1933 av Anna Ahrenberg, en förmögen Göteborgskvinna med intresse för konst, musik, vetenskap och välgörenhet. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja forskning och utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

annaahrenberg