Hemsida till SEFAB Förvaltning

Kort om hemsidan:

Hemsidan är byggd i WordPress och har en responsiv design, dvs den är anpassad till mobiltelefoner och läsplattor.

Om SEFAB

Tack vare våra starka och långsiktiga ägare har vi på kort tid återetablerat oss på Stockholmsmarknaden med en bra bas i äldre bostadsfastigheter inom Stockholms stad men samtidigt med en betydande del nyproduktion och kommersiella fastigheter i form av industri, lager, kontor och butik.

SEFAB är ett starkt utvecklingsinriktat bolag som, likt tidigare, arbetar för att långsiktigt kunna erbjuda våra hyresgäster ett trivsamt, tryggt och rimligt prissatt boende.”

Rixöbryggan