Hemsida till Funktionsrätt Göteborg

Kort om hemsidan:

Hemsidan är byggd i WordPress och är anpassad för att människor med olika funktionsnedsättningar enkelt ska kunna se och navigera på webbplatsen.

Om Funktionsrätt Göteborg:

“Funktionsrätt Göteborg är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Genom ett femtiotal medlemsföreningar representerar vi cirka 20 000 personer med funktionsnedsättning i Göteborgsområdet.”

Besök hemsidan